E-fiskalizacija

Naša firma je od 2004-te godine neprestana podrška klijentima u svim procesima povezanim sa fiskalnim kasama i same fiskalizacije.

Sada smo tu da aktivno  pratimo sve faze e-fiskalizacije 2022 godine.

Naše klijente obaveštavamo na vreme o svim koracima koje je potrebno preduzeti u procesu nove e-fiskalizacije.

Sve nove fiskalne kase koje su dobile sertifikat od strane države možete naći na stranici NOVE FISKALNE KASE. Cena svih novih fiskalnih kasa je u visini subvencije.

Potrebni koraci za e-fiskalizaciju:

  1. Registracija prodajnog mesta na portalu APR
  2. Na sajtu PU E-porezi svaki obveznik fiskalizacije mora da prijavi broj poslovnih jedinica, odnosno poslovnih objekata za koje su mu potrebni fiskalni uređaji.
  3. Na istom portalu se podnosi zahtev za bezbedonosni elemenat (BE) i upisuje lice koje će taj elemenat podići u nadležnoj filijali PU. Za BE se ne treba prijavljivati dok nije poznato koji elektronski fiskalni uređaj (EFU) ćemo koristiti.
  4. U EFU (nezavisno da li je hardversko ili softversko rešenje) ubacuje se BE i aktivira unosom prethodno dobijenog koda.
  5. U EFU (hardverski ili softverski ) unosi se baza artikala.

Posle toga EFU je spreman za rad.

Spremni smo da u Vaše ime obavimo sve radnje vezane za eFiskalizaciju i umesto Vas preuzmemo Bezbedonosni element u Poreskoj upravi.

Galeb group fiskalne kase - Telsat doo. - Servo Mihalja 10, Novi Sad
int raster fiskalne kase - Telsat doo. - Servo Mihalja 10, Novi Sad
telefonija fiskalne kase - Telsat doo. - Servo Mihalja 10, Novi Sad
logik softver za fiskalne kase - Telsat doo. - Servo Mihalja 10, Novi Sad
HCP fiskalne kase - Telsat doo. - Servo Mihalja 10, Novi Sad