Program kasa F

Program kasa F

Program kasa F

Jednostavno kreiranje računa

Kasa F omogućava definisanje grupa artikala koje se pojavljuju u specijalnim prozorima, pa je za odabir artikla iz grupe dovoljan jedan klik mišem. Osim toga, moguće je korišćenje klasičnog pretraživanja po imenu, delu imena ili po šifri.

Izgledom računa moguće je lako manipulisati iz programa prema mogućnostima koje pruža fiskalni štampač ili fiskalna kasa sa kojom radite.

Dodavanje, ažuriranje, brisanje artikala direktno iz programa

U programu kasa F na jednostavan način možete definisati sve artikle koje prodajete (proizvode, robu, usluge) uz zadavanje sledećih podataka:
Naziv artikla, šifra i barkod artikla
Nabavna i prodajna cena
Poreska stopa
Trenutna količina, minimalna količina na lageru (kada trenutna količina padne ispod minimalne, program Vas obaveštava da je potrebno izvršiti nabavku)
Grupa artikala (samo ako želite rad sa grupama, što olakšava pretraživanje i manipulaciju nad artiklima)
Definisanje sirovina (samo ako se radi o kombinovanom tj. složenom artiklu koji je sastavljen od sirovina)

program kasa F - Telsat doo. - Servo Mihalja 10, Novi Sad

program kasa F - Telsat doo. - Servo Mihalja 10, Novi Sad

Praćenje prodaje svakog zaposlenog

Definisanjem prodavaca obezbeđujete praćenje prodaje za svakog pojedinačno. Ukoliko je potrebno svaki prodavac može imati šifru za identifikaciju. Broj zaposlenih nije ograničen brojem operatera na fiskalnom uređaju (fiskalnom štampaču ili fiskalnoj kasi). Mogući su i napredniji načini autorizacije: preko smart kartica, …

Dnevni i periodični pregled (izveštaj) prodaje

U svakom trenutku možete pregledati izveštaje o prodaji, trenutnom stanju zaliha, itd.

Na osnovu ovih izveštaja možete planirati nabavku i pratiti prodaju. Svi ovi izveštaji, zajedno sa svim pojedinačnim računima, se arhiviraju na nivou dana.

Pored toga, program Kasa F omogućava direktno izvršenje “Z” izveštaja fiskalnog uređaja (ukoliko uređaj poseduje odgovarajuću softversku komandu).

 

program kasa F - Telsat doo. - Servo Mihalja 10, Novi Sad

 

Knjigovodstvena dokumentacija

Uz sam program za vođenje maloprodaje isporučuje se i dodatna aplikacija Kasa F Dokumenti za dokumente iz domena knjigovodstva: kalkulacije, nivelacije, fakture i profakture, interne dostavnice, gotovinske račune, … Svaki proknjiženi dokument će ažurirati bazu podataka na računaru ali i artikle (nazive, cene, …) u samom fiskalnom uređaju. Akcije su u najvećoj mogućoj meri automatizovane, pa se izborom virmanskog načina plaćanja u programu Kasa F automatski kreira faktura u programu Kasa F Dokumenti, spremna za štampanje na alternativnom A4 štampaču, snimanje u PDF ili HTML format ili direktno slanje faksom.

Takođe, u programu je dostupna i druga potrebna evidencija. Na jednostavan način možete štampati Trgovačku knjigu (TK obrazac), Dnevni promet ugostitelja (DPU obrazac), …

 

program kasa F - Telsat doo. - Servo Mihalja 10, Novi Sad

 

Evidencija partnera

Kasa F Partneri je još jedan dopunski program koji se nalazi u standardnom paketu. Program vodi evidenciju o Vašim partnerima (kupcima i dobavljačima). U svakom trenutnu možete videti saldo sa partnerima, proknjižiti uplatu ili videti generalije za konkretnog partnera.

Ovaj dodatni program se u dragstorima i prodavnicama može koristiti i na alternativni način za evidenciju kupaca na odloženo plaćanje čekovima. U ovom režimu rada program dozvoljava kupcu da pazari robu samo do vrednosti čeka koji je dao unapred (za više je potrebno odmah doplatiti kešom ili dati novi ček).

 

program kasa F - Telsat doo. - Servo Mihalja 10, Novi Sad

 

Sloboda izbora fiskalnog uređaja

Program Kasa F podržava rad sa više uređaja koji su sertifikovani za rad u režimu fiskalnog štampača. Vaše je da odaberete fiskalni štampač ili fiskalnu kasu koji Vam po performansama i ceni najviše odgovara.

Takođe, ukoliko već posedujete fiskalne uređaje i naš program, možete slobodno menjati fiskalne štampače ili fiskalne kase bez da menjate i program. Na osnovu iskustava na terenu, naša preporuka za fiskalni uređaj je fiskalni štampač Galeb FP550.