Logik FirmA

Logik FirmA

PROGRAMSKA PODRŠKA

Program FirmA obuhvata sve aspekte poslovanja jedne firme (preduzeća ili radnje). Program omogućava praćenje Vaših artikala (robe, materijala, gotovih proizvoda, …), praćenje magacina, kupaca i dobavljača, rokova, planiranje nabavki, itd. Moguće je štampanje svih potrebnih dokumenata (računa otpremnica odnosno faktura, predračuna odnosno profaktura, rezervacija, prijemnica kalkulacija, međumagacinskih prenosa, povraćaja, ponuda, cenovnika, lager liste, …). Kroz program se prate i sve finansijske transakcije (uplate, isplate). Praktično, program FirmA se koristi za vođenje svih potrebnih poslovnih knjiga i evidencija.

Bez obzira na tip (radnja ili preduzeće tj. privredno društvo), bez obzira na delatnost (trgovinsko preduzeće – veleprodaja, maloprodaja, proizvodno preduzeće, sektor usluga, …), izveštaji o poslovanju su svima potrebni. Program obiluje izveštajima: standardni, napredni, izveštaji na zahtev korisnika, …

Na ovaj način omogućeno je brzo dobijanje podataka o poslovanju tokom određenog perioda, čime je olakšano upravljanje i odlučivanje u firmi (preduzeću ili radnji).

Logik FirmA - Telsat doo. - Servo Mihalja 10, Novi Sad

 

Proizvoljni upiti

Softver je tu da beleži informacije i da Vam pomogne u donošenju odluka. Kada Vam je potrebna brza analiza tu su upiti: kolika je ostvarena razlika u ceni, ko je najbolji kupac, ko je najveći dužnik, koji proizvod donosi najveći prihod, ko je najbolji menadžer prodaje, ko koliko prosečno kasni sa plaćanjem … ili na druga pitanja koja sami definišete.

Finansijski izveštaji

Analizirajte Vaše podatke naprednim alatima poput pivot tabela (višedimenzionalna kocka). Sagledajte i uporedite najbitnije informacije: prihodi, rashodi, evidencija prodaje i nabavke tokom vremena u odnosu na Vaše partnere, proizvode, magacine. Dobijene rezulate analize moćićete da posmatrate kroz nekoliko vrsta grafova.

PDV do kraja!

Program FirmA je opremljen posebnim modulom za vođenje PDV evidencije. Dok kreirate svoje fakture, ulazne račune i prijemnice program će automatski popunjavati Vašu PDV evidenciju. Na kraju perioda, sa lakoćom kreirate obračun PDV-a.

Program FirmA daje automatski popunjene formulare: KIR (Knjiga izdatih računa), KPR (Knjiga primljenih računa), POPDVI (Pregled obračuna PDV po izdatim računima), POPDVP (Pregled obračuna PDV po primljenim računima) i PPPDV (Poreska prijava PDV) spremne za štampu.

CRM

Teško da je moguće zamisliti dobro organizovano preduzeće bez kvalitetnog CRM (customer relationship management) softvera. U osnovnom paketu programa FirmA postoji poseban modul za ovu namenu. Imaćete trajno zabeležene sve aktivnosti sa Vašim sadašnjim i potencijalnim klijentima. Program će Vas podsetiti na one obaveze koje Vas očekuju, ali i one klijente koje ste zapostavili u Vašim svakodnevnim aktivnostima. Ovaj segment programa je koristan za sve delove firme, a naročito za komercijalu i marketing.

Ažuriranje preko interneta

U okviru programa isporučuje se poseban alat za preuzimanje novih verzija programa sa Interneta, FirmA Updater. Na brz i jednostavan način imaćete najnoviju verziju programa bez bilo kakvih dodatnih instalacija. Program je optimizovan da preuzme samo ono što je unapređeno u odnosu na Vašu verziju programa. Svakog prvog i petnaestog u mesecu program će Vas podsetiti na akciju ažuriranja. Ne propustite priliku da uvek imate aktuelnu verziju!

 

Logik FirmA - Telsat doo. - Servo Mihalja 10, Novi Sad