Fiskalni Štampači

Uredba-kome ne treba fiskalna kasa

FISKALIZACIJA I DEFISKALIZACIJA BEZ ODLASKA U PORESKU UPRAVU

Fiskalizacija fiskalnog uređaja
Dostavljate nama potrebnu dokumentaciju:
–  Fotokopiju Rešenja iz APR-a
–  Fotokopiju PIB-a
–  Fotokopiju Prijave za ulazak u PDV (ukoliko to želite)
–  Fotokopiju lične karte ovlašćenog lica za potpisivanje
Za preduzeće: – Odluku o početku obavaljanja delatnosti na adresi objekta
Fiskalizacija traje JEDAN radni dan.

Rešenje Poreske uprave o fiskalizaciji vašeg uređaja preuzimate u našem servisu-bez odlaska u Poresku upravu.

Defiskalizacija fiskalnog uređaja
Potpisujete i overavavate dokumenta koja mi generišemo ili ih sami popunite ovde:
–  Zahtev za defiskalizaciju
–  Raskid ugovora sa SIM karticu u GPRS terminalu
Defiskalizacija traje JEDAN radni dan.
Vaš fiskalni uređaj na kome je izvršena defiskalizacija kao i GPRS terminal, preuzimate u našem servisu zajedno sa rešenjem Poreske uprave-bez odlaska u Poresku upravu.