GALEB FP-550

GALEB FP-550 Fiskalni štampači

GALEB FP-550 Fiskalni štampačiGALEB FP-550 Fiskalni štampači - Telsat doo. - Servo Mihalja 10, Novi Sad

 

 

Funkcionalne karakteristike fiskalnog printera GALEB FP-550:
65 023 artikla je moguće programirati u printer
Istovremeno štampanje fiskalnog isečka i kontrolne trake
Automatsko sečenje isečka
250 stavki na pojedinačnom računu
Štampanje grafičkog logotipa u zaglavlju svakog računa
Štampanje fiskalnih izveštaja: dnevni fiskalni izveštaj, presek stanja, periodični izveštaj
Štampanje ostalih izveštaja: promet po operaterima, grupama artikala, vremenu prodaje artikala itd.
Dobro dokumentovan protokol za komunikaciju