Preuzimanja

preuzimanje Drajveri uputstvo

preuzimanje Drajveri uputstvo

Drajveri za povezivanje Galeb novih uređaja (GP-100, GP-350, GP-550):

Drajver GALEB GP

 

Program za administraciju i unos artikala Galeb novih uređaja (GP-100, GP-350, GP-550):

GPro_user_setup

 

Program za administraciju i unos artikala Galeb starih uređaja (MP-55,MP-5000,MP-500T):

ECR 1.15

 

Program za administraciju i unos artikala Galeb starih uređaja (MP-55LD,DP-50D):

ECR 2.0.1

EcrTeleTool_SR_301_setup

 

Program za administraciju i unos artikala INT RASTER uređaja (DP25,DP-35,DP-45):

ECR Tool Plus Setup

 

Program za unos artikala BINGO STANDARD i PLUS kasa:

BingoSendPLU

 

Program za administraciju i unos artikala HCP uređaja (BEST LC,BEST,PRIMA,P2-DS,SEKUNDA,INTEGRA,ULTIMA):

setup HCP fiscal 1.70

 

Servisni program za fiskalni štampač FP550:

FP550Servis